woensdag 16 februari 2011

ter Malecote

Woning met poolhouse
Plannen van de woning:


plannen van de poolhouse:

Gebruikte materialen:
voor de woning: Terca Hectic in dunbedmortel:


voor de poolhouse: Terca Hectic gesmoord in dunbedmortel:


werf:De vers ontkiste betonbalk.
poolhouse:

Heel mooi uitgevoerd buitenplafond in behandeld ceder. Let op de detaillering.

zondag 6 februari 2011

zaterdag 5 februari 2011

Culturele Site "de meet", Sint-Laureins

Renovatie van de oude gemeenteschool tot gemeenschapscentrum.


Door de herstructurering van het onderwijs kwam het gebouw van de gemeentelijke lagere school in Bentille leeg te staan. In plaats van het gebouw te laten verkommeren koos het gemeentebestuur ervoor om het gebouw een nieuwe culturele functie te geven.

bestaande voorgevel Sint-Jansstraat

Bestaande toestand
Het gebouw bestaat uit drie klassen en een lokaal voor het hoofd van de school. Er is een grote speelplaats en het terrein paalt aan twee straten, de Sint-Jansstraat en de Bisdomstraat in het centrum van de wijk Bentille. Geografisch ligt Bentille in het centrum van de uitgestrekte gemeente Sint-Laureins, zelf hoofddorp tesamen met Watervliet, Sint-Jan-in Eremo, Sint-Margriete en Waterland-oudeman. Bentille is een wijk die deel uitmaakt van Sint-Jan-In-Eremo, maar dat ook een deel is van de aangrenzende gemeente Kaprijke.
Verder grenst het gebouw aan de gemeentelijke muziekschool, die reeds vroeger in het oude ‘schoolhuis’ een huisvesting kreeg, en aan een aangebouwd lokaal voor de jeugdvereniging KSA.

de bestaande ruimte van 3 klassen
De bestaande speelplaats

Cultureel leven
De vele culturele en socio-culturele verenigingen (26) van Sint-Laureins zijn gegroepeerd in het cultureel adviesorgaan. Voor de vergaderingen en de verschillende bijeenkomsten zijn deze verenigingen aangewezen op zaaltjes bij de dorpscafés en enkele zaaltjes bij de verschillende scholen van de gemeente. Dit heeft lang goed gewerkt. Zoals vele kleine bedrijvigheden verdwijnen ook veel plaatselijke cafés en de daarbij horende zaaltjes, andere worden dan weer voor meer commerciële doeleinden gebruikt. Bovendien is de infrastructuur van deze zalen niet aangepast aan de culturele evenementen die de verenigingen voor ogen hebben, zeker niet als ze een stapje hogerop willen.Het programma
Door de gemeenteraad werd bij principe beslissing  luc groosman als ontwerper aangesteld. Samen met het schepencollege en het cultureel adviesorgaan stelde die een programma op. Na enkele vergaderingen werd duidelijk dat de vrijgekomen ruimte door het slopen van de twee scheidingsmuren van de drie klassen dienst zou kunnen doen als grote zaal, en het lokaal van het schoolhoofd zou een vergaderruimte kunnen worden.
Verder bleek de nood aan bijkomende ruimte voor een foyer met een bar waar mensen ontvangen kunnen worden, tentoonstellingen kunnen gegeven worden, en waar ook de kas van de verschillende verenigingen een beetje bijgevuld kan worden. Een goed uitgeruste keuken is ook welkom, zodat er recepties of al eens een feest kunnen georganiseerd worden, maar ook een keuken waar kooklessen gegeven kunnen worden. Berging zowel voor de logistiek van de zaal (podium, tafels, stoelen)  als voor materiaal van de verenigingen bleek nuttig. Een sanitair blok noodzakelijk. Het zou ook kunnen gebruikt worden vanuit het KSA-lokaal, want zij waren tot nu toe aangewezen op de verouderde toiletten van de school.

het eerste schetsontwerp

Het gezamenlijk ontwerp
Een eerste voorontwerp werd voorgesteld aan schepencollege en cultureel adviesorgaan.
Een belangrijke keuze was de vorm en de grootte van het nieuwe blok.
De nieuwbouw mag niet in concurrentie gaan met het bestaande gebouw, maar moet deze in zijn waardigheid laten. Anderzijds legt het ondertussen gegroeide programma een aanzienlijk volume aan nieuwbouw op. De keuze de foyer in boogvorm zorgde ervoor dat de buitenruimte groot genoeg bleef. De oude koer van de school werd een echte ‘speel’plaats, een cultureel plein. Door het afbreken van de muur naar de Sint-Jansstraat en het weghalen van de hoge gesloten haag met afsluiting naar het Bisdom kreeg de kern Bentille er een nieuw openbaar plein bij. De bewoners van beide straten kunnen nu de doorsteek maken, de slager komt voor heel wat mensen iets dichterbij én het plein kan eveneens gebruikt worden voor feesten, evenementen en optredens.

eerste 3D-voorstelling van het ontwerp

Een leuk detail op het plein is dat het centrum van de cirkelboog in arduin is gemarkeerd zodat daar het bijzondere akoestisch effect van het brandpunt ervaren kan worden. Doordat de glaspartij bovenaan deze muur in segmentvorm een boog vormt, kunnen er ’s avonds rond zeven uur in Bentille zeven zonnen waargenomen worden.
Het plein werd niet volledig verhard, en werd zeker niet opgeofferd aan parkeerplaatsen. Er blijft een stuk groen aanwezing. Door de aanplanting van een lagere haag is het plein omsloten zonder de sociale controle te verliezen. Een nieuw aangeplante boom zorgt voor wat schaduw en evenwicht.

inplanting

Voor de verdere uitwerking van het ontwerp bleek het cultureel adviesorgaan een te logge en te grote vergadering. Er werden werkgroepen opgericht die elk afzonderlijk verantwoordelijk waren voor een deelproject.
Zo zorgde een groep voor de inrichting van de keuken en de bar. Een andere groep dacht na over de keuze van het nodige meubilair. Nog een andere spitste zich toe op de meer technische kant van toneelverlichting en geluidsversterking.
Het werken met de gebruikers van een openbaar gebouw zelf is voor een ontwerper heel verrijkend. Het kost veel tijd maar anderzijds worden heel wat praktische fouten vermeden. Zo was bijvoorbeeld een tapinstallatie bij de bar een evidentie voor de ontwerper. De werkgroep gaf terecht aan dat inderdaad bij grote evenementen een tap handig zou zijn, maar dat het merendeel van het gebruik van de site zou bestaan uit kleinere samenkomsten. Het bier op de vaten zou al lang over tijd zijn, en de investering zou volledig verkeerd zijn.

grondplan

De uitvoering
De verenigingen werden niet enkel betrokken bij het voorbereidende werk maar tevens tijdens de uitvoering werden ze, net zoals de hele bevolking van Sint-Laureins en omliggende, op de hoogte gehouden van de vordering van de werken via een website: http://culturelesite.blogspot.com/ . Ook werden er verschillende werfvergaderingen georganiseerd in aanwezigheid van een delegatie van het cultureel adviesorgaan. Op aangeven van deze mensen werden zelfs dan nog aanpassingen gedaan. Zo werd er gekozen op de ramen van de zaal naar de foyer in glas te houden, aangezien er veel overdag zou georganiseerd worden. Daglicht is dan niet alleen het meest aangenaam, maar ook het meest duurzaam. Voor de verduistering werd gekozen voor elektrisch bediende rolgordijnen.

de grote zaal

Om het gebruik van de zaal zo polyvalent mogelijk te houden werd er gekozen voor een vlakke vloer en voor het gebruik van losse stoelen en tafels. Zo kan er vergaderd, gekaart, gegeten maar kan er ook toneel, voordracht, muziekopvoeringen en lezingen georganiseerd worden. De grote zaal kan door middel van een mobiele akoestische wand op één derde van de grootte opgedeeld worden. Samen met het vroegere lokaal van het schoolhoofd ontstaan er dan drie kleinere zalen, één van 3.70 x 7.00 m, één van 7.00 x 7.00 m en één van 14.00 x 7.00 m. De grote zaal meet 21.00 x 7.00 m.

de bar

Het contrast tussen de architectuur en inrichting van het nieuwe gedeelte en die van het bestaande gedeelte is vrij groot. Het raakpunt tussen oud en nieuw is de lichtstraat die voor de natuurlijke verlichting van de zaal zorgt, alsook voor de uitlichting van de oude buitenmuur van het schoolgebouw. Deze oude muur zorgt voor een warme accent in de koele inrichting van de foyer. De uitbreiding blijft duidelijk leesbaar en herkenbaar. Het plafond bleef het structureel beton, de kolommen bleven het naakte metaal.


De keuken

de foyer
Meer foto's en het relaas van de realisatie op het blog over de realisatie van de culturele.site