woensdag 11 april 2018

AT 't Stee

Een hedendaagse rijwoning op het historisch plein van Watervliet.

De woning maakt deel uit van een beschermd monument, het Stee, en staat in de onmiddellijke omgeving van de kerk, ook een beschermd monument.

Ontwerp en materiaalkeuze werden gemaakt met voortdurend overleg met erfgoed Vlaanderen.

Een simulatie van de voorgevel ingeplant op de gevelrij van het Stee

De bestaande toestand

De nieuwe gevel ingeplant met het zicht over het volledige Stee.

grondplan

verdiep

dakverdiep

achtergevel

voorgevel

doorsnede AA

doorsnede BB

doorsnede CC

De afbraakwerken zijn beëindigd,
er gaapt tijdelijk een groot gat op 't Stee.