donderdag 12 augustus 2010

Oude Melkerij, Sint-Laureins

De oude melkerij in de Leemweg te Sint-Laureins heeft al een hele geschiedenis achter de rug.


Toen de melkerij werd opgedoekt werd het verbouwd tot vleesuitbeenderij, daarna was er nog een meubelatelier in gehuisvest.
In 1994 kocht het gemeentebestuur van Sint-Laureins het gebouw aan en werd het verbouwd tot:

- het administratief centrum voor de plattelandsklassen
- een bibliotheek
- een polyvalent zaaltje
- een vergaderlokaal
- het plattelandscentrum en
- een jeugdhuis